Kokybės garantija

Kokybės garantija

  • Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai.
  • Visoje ES galiojanti direktyva 1999/44/EC numato ne trumpesnį nei 24 mėn. garantinį laikotarpį.
  • Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą arba užpildytą garantinį taloną.
  • Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai.
  • Garantinį remontą atlieka autorizuoti serviso centrai.
  • Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita-faktūra ar lizingo sutartis) jei juose yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį taloną papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys).